Senior Citizens Gathering

May 20, 2009
0 Comment

Host: ICF

ICF Office at 713-590-9770 or info@icfhouston.org 

از همه سالمندان مقیم یا میهمان در هیوستون و شهرکهای حومه هیوستون دعوت می کنیم در گردهمایی روز چهارشنبه ۲۰ می از ساعت ۱۰ بامداد تا ۲ نیمروز در دفتر مرکزی کانون به نشانی زیر شرکت فرمایند. برای برنامه ریزی بهتر، خواهش می کنیم آمدنتان را تا روز سه شنبه ۱۹ می با تلفن ۹۷۷٠-۵۹٠-۷۱۳ به ما خبر بدهید. شرکت در این برنامه هزینه ای نخواهد داشت. از شرکت کنندگان خواهش میکنیم غذا، میوه یا سالادی را که دوست دارید به همراه بیاورید تا سفره رنگینی با هم بچینیم. اگر رفت و آمد به این برنامه برای شما مشکل است، با ما تماس بگیرید تا ما در حد امکان شما را یاری دهیم. چشم براه دیدارتان هستیم.
  

Free

  

Venue: ICF Office

Address: 1776 Yorktown St.
Suite 890
Houston, Texas 77054