Gathering Of Friends

Gathering Of Friends

دیدار دوستان

من درد تو را زدست آسان ندهم     دل بر نكنم زدوست تا جان ندهمازدوست به يادگار دردي دارم       كان درد به صد هزار درمان ندهم

هر دو هفته یک بار روز پنجشنبه از ساعت  11:00بامداد تا 2:00 پس از نیم روز در دفتر کانون فرهنگی ایرانیان هیوستون در نشستی بی پیرایه و دوستانه و کنار سفره ای رنگین از خوراکی هایی که هریک آورده ایم گرد هم می آییم و دمی را به گفت و شنود و همدلی و همزبانی می گذرانیم. اگر دوست دارید به این همنشینی رایگان بپیوندید ولی رفت و آمد برایتان دشوار است با ما در میان بگذارید و ما تلاش خواهیم کرد تا می توانیم شما را یاری دهیم

We gather around in the ICF office every other week on Thursdays at 11:00 a.m. for food, fun and friendship.  We normally have a speaker or a musician to inspire us. There is no charge for participating in this friendly gathering—just bring s dish to the table to share with everyone.

Please let the coordinators know if you need a ride.