Senior Citizen Gathering

December 16, 2009
0 Comment

Host: ICF

ICF Office at 713-590-9770 or info@icfhouston.org  

از همه سالمندان مقیم یا میهمان در هیوستون و شهرکهای حومه هیوستون دعوت می کنیم در گردهمایی روز چهارشنبه ۱۶ دسامبر از ساعت ۱۰ بامداد تا ۲ بعد از ظهر در دفتر مرکزی کانون به نشانی فوق شرکت فرمایند. برای برنامه ریزی بهتر، خواهش می کنیم آمدنتان را تا روز سه شنبه ۱۵ دسامبر با تلفن ۷۱۳