Peace of Mind and Meditation Workshop

June 1, 2018
0 Comment

سمینار آرامش ذهن سخنران: خانم ناهید خلدی ثابتی یکشنبه هفدهم جون  ۲ تا ۴ بعد از ظهر مکان کانون فرهنگی ایرانیان (شرکت برای عموم رایگان می باشد) در مورد سخنران:  ناهید خلدی ثابتی: لیسانس مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شیراز، فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه ایالتی ایوا در ایمز؛ طب مکمل جایگزین دانشگاه شهید بهشتی تهران  تخصص در.. read more →

Mysticism and Sufism in Iran

June 1, 2018
0 Comment

تصوف و عرفان در ایران سخنرانی آقای دکتر همایون مهاجر (شرکت برای عموم آزاد است) July 8th, 2018 3 pm to 5 pm  ………………………………………………………………………………………………………………………………… Caspian Persian Restaurant 12126 Westheimer Rd # 100 Houston, TX 77077 دکتر همایون مهاجر به رغم آنکه در ابتدا در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس علوم اجتماعی تحصیل کرده و سپس دکترای.. read more →