Music Night – شب موسیقی

June 1, 2017
0 Comment

shabe musighi

   از علاقه مندان به موسیقی دعوت می شود در برنامه ی «شب موسیقی» که از ماهِ جون به برنامه های ماهانه ی کانون اضافه می شود شرکت کنند. اولین برنامه روز نهم جون ساعت ۷ تا ۹ عصر می باشد.  برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه لطفاً به
صفحه ی فیس بوک گروه مراجعه نمایید